הגענו אל היעד! תודה רבה לכל הבוגרים והידידים! מרגש...

יחד נמשיך בהתפתחות עד להבאת ההתגלותו השלימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח תיכף ומיד ממש