רשימת הקלפיות

הקלד שם יישוב, בחר מהרשימה ולחץ על החל
אופציונלי: ניתן לחפש לפי כתובת הקלפי (שימושי בערים הגדולות)
שיבוץ עיר כתובת נרשמו
בחר תל אביב - צפון העיר ויצמן,74 בי"ס תיכון ד ע"ש אהרון קציר 0
בחר תל אביב - צפון העיר ועידת קטוביץ,47 חט"ב עירוני ד' ע"ש אהרן קציר 0
בחר תל אביב - צפון העיר זינגר בשביס יצחק,3 בי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנון 0
בחר תל אביב - צפון העיר יהודה הנשיא,6 בי"ס יחדיו 0
בחר תל אביב - צפון העיר לבנון חיים,37 מרכז קהילתי רמת אביב 0
בחר תל אביב - צפון העיר לויטן יצחק,7 בי"ס ארזים 0
בחר תל אביב - צפון העיר מגדל שרשן,17 בי"ס אלחריזי 0
בחר תל אביב - צפון העיר עולי הגרדום,50 מתנ"ס בית קמחי 0
בחר תל אביב - צפון העיר עולי הגרדום,7 בי"ס ישגב 0
בחר תל אביב - צפון העיר עשהאל,3 בי"ס צהלה 0
בחר תל אביב - צפון העיר פיינשטיין,83 בי"ס רמת אביב ג 0
בחר תל אביב - צפון העיר פרידמן שרגא,4 מרכז ספורט ע"ש אלון רונן 0
בחר תל אביב - צפון העיר פרסיץ שושנה,1 ביה"ס הצורי 0
בחר תל אביב - צפון העיר פרסיץ שושנה,3 בי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמן 0
בחר תל אביב - צפון העיר צ'רטוק שמשון,6 אשכול גנים-נווה אביבים 0
בחר תל אביב - צפון העיר ק"ם,65 בי"ס רמת החי"ל 0
בחר תל אביב - צפון העיר קדש ברנע,4 בי"ס מגן 0
בחר תל אביב - צפון העיר קהילת ורשה,30 בי"ס דוד ילין 0
בחר תל אביב - צפון העיר קהילת קיוב,15 בת ספר על שם ליידי דייוויס 0
בחר תל אביב - צפון העיר קובנר אבא,16 בי"ס כוכב הצפון 0
בחר תל אביב - צפון העיר קיציס יוסף,23 מתנ"ס קהילתי בית פרנקפורט 0
בחר תל אביב - צפון העיר רדינג,26 בית ספר תיכון י אליאנס 0
בחר תל אביב - צפון העיר רדינג,35 בי"ס אלומות 0
בחר תל אביב - צפון העיר רדינג,47 ביה"ס אלונים 0
בחר תל אביב - צפון העיר רוזנבלום יאיר,11 בי"ס צוקי ים 0
בחר תל אביב - צפון העיר רמה,5 מרכז רב שירותים לגיל הזהב 0
בחר תל אביב - צפון העיר שמעון התרסי,31 בי"ס אוסישקין 0
בחר תל אביב - צפון העיר תבואות הארץ,11 בי"ס תיכון עירוני יד 0
בחר תל יצחק תל יצחק בית גד 0
בחר תל מונד הדקל,109 מועדון פיס לקשיש 0
בחר תל מונד הדקל,31 מתנ"ס תל מונד 0
בחר תל מונד הדקל,64 בי"ס שלנו 0
בחר תל מונד החצב,1 ביה"ס נוף ילדות 0
בחר תל מונד השקמה,5 בי"ס ממ"ד אור תורה 0
בחר תל עדשים תל עדשים בית תרבות 0
בחר תלמי אליהו תלמי אליהו מועדון 0
בחר תנובות תנובות מזכירות-בית הועד 0
בחר תפרח תפרח בי"ס לבנות הדסים 0
בחר תקומה תקומה מועדון חדש 0