חבד רמת אביב ג3

מכירת חמץ

התש"פ / 2020

לפני מילוי הטופס, קרא את ההנחיות בדבר עשיית 'קניין', כדי שמכירת החמץ תחול. להסבר אודות הקנין

את החמץ שמשאירים לפסח יש לסגור היטב ולסמן את המקומות בשלט: "מכור", כדי שלא יגשו אליהם בטעות בפסח, (כולל במקום העבודה, מחסן וכדומה).

מכירת החמץ באמצעות אתר זה תתאפשר עד יום שלישי, י"ג בניסן תש"פ בשעה 19:00 בערב.

שטר הרשאה למכירת חמץ

"אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב יהודה ליפש, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.""ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו."

  • (למשל ארונות מטבח, מחסן וכדו')

מידע אודות מכירת חמץ

קנין במכירת חמץ

כדי להסמיך את הרב למכור את החמץ שברשותך, מהודר ביותר לבצע פעולה הנקראת "קניין".

אופן הפעולה:

בקש מחבר שיתן בידך חפץ שלו – לזכות הרב יהודה ליפש, כגון: ממחטה, עט, שעון וכדומה. עליך להגביהו כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובתמורה אתה מעניק לו את ההרשאה למכור את החמץ שלך. לאחר ה'הגבהה' (ה'קניין') אתה יכול להחזיר לחבר את החפץ.

בהלכה, הרגע שבו החפץ עובר מרשותו של אדם לזולתו – נעשה ה'קניין'.

זה הרעיון שמאפשר לבצע 'מכירת חמץ' מבלי להביא את החמץ לבית הרב ולחסוך את הצורך שהרב יגביה את החמץ שלך ואח"כ ימכור אותו לגוי. די בכך שהמוכר מגביה חפץ שניתן לו בשם הרב, ואגב ה'קניין' שהוא עושה בחפץ, עוברת אל הרב הרשות למכור את החמץ לנכרי.

אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת הקניין באופן האמור, ניתן להסתפק בהרשאה בכתב הניתנת באמצעות טופס זה, ואולם, מהודר יותר לבצע גם את פעולת ה'קניין'.