אוהבים את רבקי וזוכרים אותה
בהחלטות ובמעשים טובים!

'והחי ייתן אל ליבו'…

רבקי בת התשע התמודדה בגבורה עם המחלה
במשך כארבע שנים ונזדככה בייסורים.

את ההחלטות הטובות של כל אחד ואחת נדפיס לאלבום, ונעניק לה מיד בתחיית המתים!

1,114

החלטות
טובות התקבלו
עד כה

1,114

החלטות
טובות התקבלו
עד כה

החלטות טובות לעילוי נשמת רבקה ע"ה בת יבלחט"א מנחם מענדל

ההחלטות שלכם:

שם מלאהחלטה טובהתדירותאיחולים
להשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםשתזכו רק לבשורות טובות וכולנו נזכה לבשורת הגאולה אמיתית והשלמה
אהרון הרצליךהוספה בלימוד תורהכל יום
דוד הרצליךמשניותלמשך השבוע
שירה הרצליךהוספת פרק תהיליםחד פעמי
ינון הושיארהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
שרהלה כץלהקפיד על צניעותפעם בשבוע
הוספה בנתינת צדקהאחר
עדי תדמורמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוע
אמירהדלקת נרות שבתחד פעמי
הדלקת נרות שבתחד פעמי
דוב בערהתחזקות באמירת חת"תכל יום
עינת גרציאנוהדלקת נרות שבתפעם בשבוע
מנחם מענדל ינון הושיארלהתחזק בתפילה בכוונה\
סטרנא קורקוסהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםשאף אחחד ממשפתיך היקרא לא קזה דבר
אניל כהןמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועבריאות לכול חולי עם ישראל אמן
עמית בזהדלקת נרות שבתפעם בשבועבריאות לכל עם ישראל אמן!
חן חילדבר בכבוד להורים ומוריםכל יום
עדי צינגיסרלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
מקסים שפיראלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
רחל טללההוספה בלימוד תורהפעם בשבוע
לכבוד כל אדם באשר הואכל יום
דוב בער בן מזלמבצעים - הנחת תפיליןחד פעמיהשבוע אחלק את הנרות לעילוי נשמתה דרך אגב אשמח באם אפשרי לקבל מכם קופסאות של נש"ק אפילו בלי נרות אני מחלק אלפים מידי שבוע כמה שאפשרי במידה ואפשרי תעבירו לי בבקשה אם אתם יכולים הטלפון שלי 0585985770 דוב בער כהן נמצא מידי יום בעיקר בשעות היום ליד תחנה מרכזית ירושלים יחי המלך
חיה מושקא פירוסלדון כל אדם לכף זכותכל יוםשהמשיח יבוא עכשיו!
הקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
חנימבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועשיבוא המשיח היום!!!!
דבורההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
הודיה כהןהוספת פרק תהיליםכל יוםאני אשתדל כל יום
הוספת פרק תהיליםכל כמה ימים
מישהי קרובה...לדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםשנזכה כבר לגאווולה
רות וולצרהוספת פרק תהיליםפעם בשבוע
תרצהלהשתדל לעשות את רצון ה' מתוך רצון פנימיכל יוםמשיח נאו!
לוי ג׳רופיהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
חיה מושקא אזימאוולהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםשנזכה בעזרת ה' יתברך שתבוא הגאולה!, די לכל הצרות! די לכל המחלות! רוצים גאולה נאו מיד ממש
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מרדכי יחזקאל בן נחום יעקבלהתחזק בתפילה בכוונהכל יום
ד.פהוספה בלימוד חסידותכל יום
ד.פהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
מירי קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!
שניאור אלבוהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
שלום דובר בן אורה מפעיהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
שניאור ברודמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוע
שאול פייבישביץהוספה בלימוד חסידותכל יום
כהן אליהועזרה לזולתכל יום
רינההוספת פרק תהיליםחד פעמימשיח נאו
ישעיהו טויטוהוספת פרק תהיליםכל יום
יואל מיפעילימוד מאמרחד פעמי
אבירם קורקוסלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםשמחה
שמוליק גרפונקלמאמר שבועותחד פעמי
ארז קרלשטייןהוספה בלימוד חסידותשיעור קבוע בתורת מנחם בבניה תנוחמו .תזכו לקנות בקרוב ממש דירה שתרחיב דעתכם מתוך בריאות ושמחה.
נאבול דודמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוע
הוספה בלימוד תורהפעם בשבוע
מיכאל יוסף חיותמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוע
יהונתן בראוןמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוע
נחמי הולנדרלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
עדאל שמשהתחזקות באמירת חת"תכל יום
מנחם מענדל גרופילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
אברהם ביטקיןהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
הודיה ווברמןלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
עמית אשרהקפדה על נטילת ידיים לתינוקת בבוקרכל יום למשך שבוע, בלי נדרשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש
שמחה לאה אלוןלדון כל אדם לכף זכותכל יוםכוח להורים וגאולה נאו
עדי הייזלרלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"האחר
יוסף העניך קורנטהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםמשיח נאו
סיגלית אוד נץהתחזקות באמירת חת"תכל יום
ענת חן טוברימבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבוע
יוסי הרשקופהוספה בלימוד חסידותכל יוםיחי המלך
דוד מינסקיהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועמשיח נאו!
שטיינר מענדיהתחזקות באמירת חת"תכל יום
לילךביקור חוליםפעם בחודש
שרית בורוכובלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הבכל רגע
נחמההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
הדס פראלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
ניסן דובאווהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחחד פעמייחי אדמו"ר מה"מ שיל"ו מנדי, משיח בפתח!!!!
מושקאהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
רות אהרונובהקפדה קריאת שמע שעל המיטהפעם בשבוע
אייל לויהוספת פרק תהיליםכל יום
קרן סלומוןלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
רויטללהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
יהושע סגלהוספה בנתינת צדקהמדי פעם
פינחס מאיר קירשנזפטהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
לאה גוטמןהוספת פרק תהיליםכל יום
חני הרשקוביץהוספת פרק תהיליםכל יום
חיה פינסקילדבר בכבוד להורים ומוריםכל יום
חני רודמןהוספה בלימוד תורהפעם בשבוע
חני רודמןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
חיה דרנגרלדון כל אדם לכף זכותכל יום
ברוך שלום מיפעילהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוע
מנחם ליאנילדון כל אדם לכף זכותהשתדלות מרובה
יעל שלוםהתחזקות באמירת חת"תכמה שיותר בע״ההמקום ינחם אתכם ושאורה יוסיף להאיר!!
נחמה דינה לויןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יום
מירב עקיבאהוספת פרק תהיליםכל יום
אפרת חנה בת רחללהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
חנה בת לאההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםשהרבי מלך המשיח שליט״א יתגלה נאו מיד ממש!!!!
מנחם מענדל בן נחמה רחלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
אמציה הרמתילדון כל אדם לכף זכותכמה שאפשר
מור ברדההוספה בנתינת צדקהפעם בשבוע
צבי וולפוביץלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכמה שיותר
רבקה אסתר גולדלדון כל אדם לכף זכותכל יום
מנחם מענדל מיפעיהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועשנשמע רק בשורות טובות
יעקב רודמןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
עזריאל פינסקיהוספה בלימוד תורהפעם בשבוע
משה קורנטהוספה בנתינת צדקהכל יום
אבוטבול דליהלדון כל אדם לכף זכותכל יום
דבורה קורנטלדון כל אדם לכף זכותכל יום
מור ברדההוספה בנתינת צדקהפעם בשבוע
עדן בן אליהוספה בנתינת צדקהכל יום
דוד בייטשהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
מרדכי עובדיהלדון כל אדם לכף זכותמתי שאפשר
עזריאל כהןהתחזקות באמירת חת"תכל יום
דניאל דודהוספה בנתינת צדקהחד פעמי
אפרים קמיסרהשקשוקה לתמימים מחר בבוקר והלימוד שיבוא כתוצאה מכךחד פעמי
חיה נושקא חסיבהלארגן פעילות צבאות ה'חד פעמישנזכה לגאולה האמיתית והשלימה אמן! וזהו!
חיה מושקא סוסןהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
רחל לויהוספה בנתינת צדקהכל יום
דינה בצלאלהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
ליבא ברוצקילהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
הוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
מיכאל קירשנרלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםיהי רצון שנזכה כבר לנחמה הגדולה ביותר בהתגלות מלכינו משיחנו מייד ממש לעין כל! אין ספק שכל התפילות וכו׳ יפעלו את פעולתן אכי״ר!
תהילההוספה בנתינת צדקהפעם בשבוע
נדב רטלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
שלמה יעקב בן תמר תמו קורפוסלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
אביחיל נחשוןהוספה בנתינת צדקהפעם בשבוע
חיה מושקה ציטרוןהוספה בנתינת צדקהכל יום
דבורה לאהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
משה וייסהוספת פרק תהיליםכל יוםנשתדל כל יום
תירם שמעוןהוספה בנתינת צדקהמזמן לזמן
יוסקה סגלהוספה בנתינת צדקהכל יום
איילה ששוןהוספה בנתינת צדקהכל יוםמשיח !! להפגש כבר בתחיית המתים
חיה מושקע שטרןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
יצחק ציטרוןלארגן פעילות צבאות ה'פעם בשבוע
ירון אליהו חרפקהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחלסיים ספר שיחות קודש בענייני גאולה ומשיחי
יעקב ברכההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
יעקב ברכההוספת פרק תהיליםכל יום
חני קולטוןהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרבקי המתוקה היית שליחה טובה תהיי נר לרגלינו יהי זכרך ברוך
גיטה אבלסקיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
איתו אילניתלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
עינת פוזיילובהוספת פרק תהיליםפעם בשבועילדה יקרה לא הכרתי אותך אבל שמעתי עלייך הרבה מסבתא שלך אוריה שהיא אישה משכמה ומעלה נוחי על משכבך - למשפחה היקרה אני מאחלת שלא תדעו עוד צער ורק בריאות איתנה!!!
הילה גרופילהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
בתיה גרופיליתפלל בכוונה ובכולאחר
טליה שפרלינגהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
הודיה אורלבהדלקת נרות שבתפעם בשבוע
מירי אורלבלדון כל אדם לכף זכותכמה שנוכל
בערלה קרלנשטייןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםיחי המלך המשיח נאו ממש!!!!!!!
יוסף גרניטהוספה בלימוד חסידותכל יוםבס״ד ברכה והצלחה לכל היוזמים והמשתתפים
Lion perezלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הפעם בשבוע
עתידה שמשהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
ינקוביץ מריםלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הפעם בשבוע
נפתלי שפיראשיעור לע״נכל יום
יערה צביהוספת פרק תהיליםכל יום
מזל דהןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
דקלה לוילדון כל אדם לכף זכותכל יום
יוסף נחשוןמבצעים - הנחת תפיליןתורם 10 זוגות תפילין לחיילים לעילוי נשמתהתורם 10 זוגות תפילין לחיילים לעילוי נשמתה
שלמה ריזללדון כל אדם לכף זכותחד פעמי
שמואל ינקוביץהוספה בנתינת צדקהחד פעמי
יואל רוזןהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
יוכבד איטה בילה בת רותהוספה בנתינת צדקהכל יום
אילנה רוזנהיים (גרינבוים)הוספה בנתינת צדקהפעם בחודש
רבקההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
שלומית בייטמןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
תהילה קדמוןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
ברכי אשווגהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל פעם שאני בטיפול
נועה בנגייבהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
שבח אלבזצניעותכל יום
אילת בן דודהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
יצחק פרץהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
גלעדהוספת פרק תהיליםכל יוםתהיו חזקים ושנמע רק בשורות טובות
הוספה בנתינת צדקהפעם בשבוע
מנחם פרנקלהוספה בנתינת צדקהכל יום
פניני הרשברגלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
מיידי הירשברגלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הלהשתדל תמיד
הילה בן יצחקלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
הילה בן יצחקלדון כל אדם לכף זכותכל יום
שטרית מזרחיהוספה בנתינת צדקהכל יום
אסתר שפרלינגהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
חגית בורוכובלעשות שיעור לזכות רבקיפעם בשבועמשיח נאו !!!!!!
יעלה בן ארויהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםשנזכה יחד אתכם לקבל את רבקהל׳ה יחד עם הרבי מה״מ נאו ממש!!!!
אילון ביתןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםמשיח נאו
סגל חיים שלוםהוספה בנתינת צדקהכל יום
שניאור יעקב הללהוספה בנתינת צדקהכל יום
שחר שניאורמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוע
עובדיה מעטוףהוספה בלימוד תורהכל יום
חנה בת סלוהאחראחר
יוכבד הרשקוביץהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועמשיח נאו
נחמה דינהלדון כל אדם לכף זכותפעם בשבוע
הוספה בלימוד תורהיותר מתמיד בלי נדרגאולה קרובה
יפה מעטוףלהגיד את הספר תהילים כל יוםכל יום
לאה אברהםהוספת פרק תהיליםבמשך חודש ימים
נחמה דינה נחשוןלדבר בכבוד להורים ומוריםכמה שיותר
חני הלללהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםמשיח נאו!!
אורון לוסטרניקהוספה בלימוד התניאכל יום
עפר רפאללהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הפעם בשבוע
אורון לוסטרניקהוספת פרק תהיליםכל יום
אורון שמואלהוספה בלימוד תורהכל יום
אריה חייב קפלןהתחזקות באמירת חת"תכל יום
מקסהקפדה קריאת שמע שעל המיטהפעם בשבוע
לדון כל אדם לכף זכותכל יום
שניאור זלמן קרלנשטטיןללמוד כל יום לפני השינה פרק י״א באגה״ק כל יום
מיכל מועלםלהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוע
דניאל ראובןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יום
נעמה רשףלדון כל אדם לכף זכותחד פעמי
אברהם דוד וולףהוספה בנתינת צדקהחד פעמי
יצחק פרץהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
ג׳יל שיימסלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרבקי היא תמיד תהיה גיבורה לעם ישראל- עכשיו מלמעלה
שירה פרימרלדון כל אדם לכף זכותכל יום
אליהו בצלאלהתחזקות באמירת חת"תכל יום
חיה מנדלסוןהוספה בנתינת צדקהפעם בשבוע
רבקההוספת פרק תהיליםכל יוםלעילוי נשמת רבקה בת מנחם מענדל
חדווה שושנה קרלנשטייןהוספת פרק תהיליםכל יום
מרגלית בן שושןברכת השחרלהתחלה 3 ימים בשבוע בלינלעילוי נשמת רבקה במנוחה
איידינטילת ידיים לייד המיטהאחר
איידינטילת ידיים לייד המיטהכל יום
יהודית זיידמןהוספה בלימוד חסידותכל יום
מרים בת בת שבע נשיעלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםבריאות שלמה וטובה במהירות!!
חיה מושקא שילהכניס שבת מוקדםחד פעמיטרם יקראו אני אענה."וכדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" . בהתגלותו של הרבי נאו ממש. יחי המלך .
דניאל טרעגערהוספה בלימוד חסידותחד פעמירפואה שלימה ומהירה
אליהו בן ציפורההוספת פרק תהיליםחד פעמיאלי המתוק מאחל לך רפואה שלימה ! ושיבוא המשיח !
מושקי גינדסלהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבועלרבקי המתוקה:)רפואה שלימה ומהירה מנפש עד בשר ,בעז"ה עוד תרווי נחת מיוצאי חלצייך .ותדעי שכרגע יש לך גילוי מהקב"ה מעלמא דתכסיא, מאחלת לך שתזכי לראות אך ורק את הטוב הנראה והנגלה!
שיינאלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
רחליהוספת פרק תהיליםפעם בשבוערפואה שלמה רבקי!! אני מאחלת לך שתתגברי ותתחזקי ותזכרי שכולנו מתפללים עליך!!
חנה וילהלםמבצעים - נרות שבת קודשלהשתדל פעם בשבועלרבקי החמודה שהיה לך רפואה שלימה💖💖💖💖💖💖
ברלה קרלנשטייןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםלרבקי היקרה רפואה שלמה מברלה
רבקה שובלהוספת פרק תהיליםכל יוםרבקה יקרה, גם לי קוראים רבקה.. ואני מאחלת לך שתהיה בריאה כמה שיותר מהר ושתהי חיי"לת בצבאות השם ותצליחי בכל מעשייך ותביאי את הגאולה!!
שיינדל ברכה רייניץלהקפיד לברך ברכה אחרונהאחרי האוכלרפואה שלמה לרבקה בת מנוחה וכל חולי ישראל!💖
אסתרהוספת פרק אישי של רבקי בל"נכל יוםרפואה שלימה ניסית ועוד היום!!! ולתמיד!!!! חיים מאושרים ושמחים בגו"ר!!!
אסתרהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
הדר סריההוספה בנתינת צדקהחד פעמילרפואה שלימה במהרה של רבקה בת מנוחה!!
אוריאל משה ברבילדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםשיהיה רפואה שלמה לכל החולים ושנראה ישועות מהר לכל הזקוקים
שרההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יום
מוריה זוהרהדלקת נרות שבתפעם בשבוע
לוי ברנשטייןלהכין נעגל וואסער ליד המיטה כל יוםשתהיה עכשיו הגאולה!
גלי'ה אשרובישראלתפילה יומית מלאה בזמנהרפואה שלמה, ניסית ומהירה רבקה יקרה!!!
דניאל מנחם מנדל דוידוביץ'ישראלכל יוםרפואה שלמה ומהירה לרבקי היקרה!
לאה שיינדלהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
חיה רבקה משהמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי היקרה,רפואה שלמה בגוף ובנפש כולנו מתפללים לרפואתך השלמה והמהירה! ומאמינים שעוד היום תבראי ונזכה כולנו לגאולה השלמה תיכף ומיד ממש!💞💟
חיה רבקה משהמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי היקרה,רפואה שלמה בגוף ובנפש כולנו מתפללים לרפואתך השלמה והמהירה! ומאמינים שעוד היום תבראי ונזכה כולנו לגאולה השלמה תיכף ומיד ממש!💞💟
יוכבד גורןלהדליק נרות שבת 10 דקות לפני הזמןפעם בשבוערפואה שלימה ניסית ובמהרה משיח נאוו
Michael ben simchaלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםRefuà Shelema
כוכבה נדהספר המצוותכל יוםעם ישראל מאמין בניסים
שטרני רבינוביץהוספת פרק תהיליםכל יוםלרבקי המתוקה! רפאה שלימה בקרוב ממק😙
שטרני רבינוביץהוספת פרק תהיליםכל יוםלרבקי היקרה! שתהיי בריאה וחזקה עוד היום!
גולדי רבינוביץמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי החמודה ! אני מאחלת לך רפואה שלמה בקרוב ממממשששש!!!!!! מאחלת מכול ה-😙😍😘גולדי רבינוביץ
גולדי רבינוביץמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי החמודה ! אני מאחלת לך רפואה שלמה בקרוב ממש !!!!!מאחלת מכל ה-😙😍😘😘😘😘גולדי רבינוביץ
דבורהלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםלרבקי היקרה תרגישי טוב ושתבוא הגאולה.
שרה רבקה בת תרצהלהתחזק בתפילה בכוונהעד להחלמה בע"הלרבקה היקרה, אני מברכת אותך ברפואה שלימה, ושיבוא משיח במהרה בימינו אמן!
נחלה.פ.התחזקות באמירת חת"תכל יום
ענת נירהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםמשיח נאו נאו נאו!!! מקבלת על עצמי להכין את הדגים לסעודות ההודעה על החלמתה של אברי,שתחי'!
עדי הרפזלהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוע
טובה אומנסקיהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה לרבקה בת מנוחה היקרה!
אתי חגגלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה תיכף ומיד ממש ישועות ובשורות טובות !
מושילוריאלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
מירי .ק.מבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבוערפואה שלימה
תהילההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
סטרנא קורנטמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבוערפואה שלימה
דבורה כהןלהתחזק בברכת המזוןכל יוםשנראה תיכף ומיד בהחלמתה המהירה של רבקי. וושיהיה כמה שיותר כח להורים שלה בתקופה הזו.
חיה רבקה משהמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי היקרה,רפואה שלמה בגוף ובנפש כולנו מתפללים לרפואתך השלמה והמהירה! ומאמינים שעוד היום תבראי ונזכה כולנו לגאולה השלמה תיכף ומיד ממש!💞💟
חיה רבקה משהמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי היקרה,רפואה שלמה בגוף ובנפש כולנו מתפללים לרפואתך השלמה והמהירה! ומאמינים שעוד היום תבראי ונזכה כולנו לגאולה השלמה תיכף ומיד ממש!💞💟
חיה רבקה משהמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועלרבקי היקרה,רפואה שלמה בגוף ובנפש כולנו מתפללים לרפואתך השלמה והמהירה! ומאמינים שעוד היום תבראי ונזכה כולנו לגאולה השלמה תיכף ומיד ממש!💞💟
מיטלהוספה בנתינת צדקהאחררפואה שלימה בגוף ובנפש תיכף ומיד ממש,מתפללים עליה בקבוצת תהילים.
דבורה לאהמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבועיים ביום חמישירפואה שלימה!!
חיה מושקא ברכהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואהה שלימה ריבקושש אהובה❤ עוד יהיה נס
hadarלדון כל אדם לכף זכותכל יום
חיים חדדלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה ומיידית בקרוב
יוסף אריה שמאנאוויטש להגיד אשר יצר אם וותר כונהכל יום
גליה משההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
חיה מושקאהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועבריאות איתנה וניסית מיד להתגלות משיח נאו!!
לאההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
תמר אביגדהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
לדון כל אדם לכף זכותכל יוםרפואה שלמה לרבקה!!!
מירי צ.שלדון כל אדם לכף זכותכל יום
נאוה לבלכל יוםרופאה שלימה מהירה למעלה מדרך הטבע!
רבקה מוניסהקפדה קריאת שמע שעל המיטהבשבוע הקרוב מתוך הסידור בעזרת השם
חנה עוזיאללדון כל אדם לכף זכותכל יוםהרבה בריאות רפואה שלמה
רחלי קסנטיניהוספה בנתינת צדקהחד פעמי
אסתרלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
צביה נאבולהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפואה שלימה וקרובה!!
שרה פרפיונובהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה תיכף ומיד ממש
דוד מיכאל יוסופובהוספה בנתינת צדקהכל יוםשבזכות הצדקה נראה ישועות רפואה שלמה
איילה ששוןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםאוהבים אותך! עוד היו ניסים אהובה❤️
דינה פייזובהוספת פרק תהיליםכל יוםלרפואתה הקרובה והמהירה של רבקי
אריההתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה כהרף עין בע"ה.
רונית פורטונה לאלושהוספת פרק תהיליםכל יוםשיהיה לה נס אמיתי וכל מחלתה תחלוף בפלא עליון להגדלת שמו יתברך הכל יכול אב הרחמים
הודיה מרים שטרןהוספה בנתינת צדקהכל יום
יעל הכהןלהתכונן יותר בברכת אלוקי נשמהכל יוםרפואה שלימה וניסית!
נגר א.הוספה בלימוד חסידותפעמיים בשבוע בלי נדררפואה שלימה בקרוב ממש!
רינת כהןלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
חנה עוקבאלחבוש פיאה בכל יציאה מהביתכל יוםרבקה המתוקה והיקרה. רפוש וקרובה ❤
שמואלהתחזקות באמירת חת"תכל יום
מ.ע.הוספת פרק תהיליםכל יום
שלומיהוספה בנתינת צדקהכל יוםרבקי הנסיכה רפואה שלמה היום!! מתקרבים אנחנו לחודש אייר חודש אני ה' רופאך שיהיה נס מעל הטבע. אמן
בתיה בת חנה רותהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה
לוי יצחק דרמוןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
אסתר בת מריםמבצעים - נרות שבת קודשחד פעמילרבקה בת מנוחה , שהקב״ה מלך מלכי המלכים ירחם עלייך וירפא אותך בדרך ניסית מעל הטבע תכף ומיד ממש !!
פנחס אוחיוןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחאחר
דבורה פערלהוספה בלימוד חסידותאחר
אסף אלטרסהוספת פרק תהיליםחד פעמי
אברהם יצחקהוספה בלימוד תורהכל יוםרפואה שלימה נאו
יצחק פורטילדון כל אדם לכף זכותכל יוםשנזכה לראות אותך רוקדת בחתונה שלך בעזרת השם
שירלי ברכלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה ובריאות איתנה לרבקי בעה תכף ומיד ממש!!!
אילנה בליטיהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה מיד ממש!!! אקדיש את שיעורי התורה לרפואתה של רבקי
טליה קרומבימבצעים - נרות שבת קודשחד פעמירפואה שלימה ומהירה!!!
שלומית איתיאלהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםקבלת פני משיח נאו!
אביהוספה בנתינת צדקהפעם בשבוערפואה שלמה בקרוב ממש
לאההוספה בנתינת צדקהפעם בשבועה' הטוב שלח בבקשה רפואה שלימה ומהירה לרבקה בת מנוחה! גם היא רוצה להיות כאן בריאה וחזקה ולקבל פני משיח צדקינו!
אורלי חרשהוספת פרק תהיליםפעם בשבוערפואה שלמה
מירב אבניהדלקת נרות שבתפעם בשבועמאחלת לריבקי החלמה מהירה בע״ה ורפואה שלמה . תודה על הזכות 🙏🏻
שרהלה סדןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםלרבקי היקרה! רפואה שלימה, ושניפגש עוד היום בבית המקדש עם הרבי מלך המשיח שליטא!
חיה אסתר גינדסהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה ומהירה בעזה!!
חיה קטורזההתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה
אורלי חרשהוספת פרק תהיליםפעם בשבוערפואה שלמה
כצנשטיין אסתרלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרבקי היקרה ומשפחת, ברגע הכל יכול להתהפך לטובה למרות שאין לערער על כך שכבר עכשו הכל לטובה, אך הרצון שלנו כמובן, הוא לראות את הטובה בעיני בשר.. אז אל יאוש זכרו שהכל לטובה! מאחלת לך רפואה שלמה ברגע זה ממש!!
ברלה קרלנשטייןהתחזקות באמירת חת"תפעם בשבועלרבקי החמודה רפואה שלימה מדוד בערלה
דבורה לאה עובדיהביטחון בה'כל יוםרפואה שלימה!
שמואל מיפעילהקשיב להוריםכל יוםרפואה שלימה ומהירה
שלום דובער מיפעיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםמשיח נאו
דבורה לאה מיפעילאכול בנימוסכל יוםרפואה שלימה
מנוחה רחל מיפעילהוסיף באהבת ישראלכל יוםרפואה שלמה ומהירה
רחלי ציפורהלשים נטלה ליד המיטהכל יוםשרבקי בסד תבריא במהירות אמן
שמוליקהוספת פרק תהיליםכל יוםרפאוה שלמה
חנה תורהוספה בנתינת צדקה לפני התפילהכול יום בלי נדר
שולם ווילשאנסקיהוספה בלימוד תורהפעם בשבועלרפואת רבקה בת מנוחה
דבורה ווילשאנסקיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםלרפואת רבקה בת מנוחה
עמליה פרופהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה!
רחלי פבר1.להתחזק באמירת החת״ת, 2.להוסיף בלימוד ענייני גאומ״ש וחסידות 3.להתחזק באמונה ובטחון בה׳1.כל יום במשך שנה מעכשיו 2.פעם בשבוע 3.כל יום-כל הזמן!רפואה שלמה ומהירה בקרוב יחד עם ביאת משיח צדקינו תכף ומיד ממש!
חנה פרופלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרבקה מתוקה! רפואה שלימה בקרוב!!!
אליעזר ברנשטייןהוספה בלימוד תורהפעם בשבוע
רבקההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
Meirאהבת ישראלחד פעמי
מלכה קניגלהשתתף בפעילות צ"הפעם בשבוערפואה שלמה! בקרוב ממש!
איידל קעניגהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה מלאה ומהירה!
שירה צירל קעניגהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה. שתבשרו בקרוב בשורות טובות!
מנחם מענדל קעניגהוספה בלימוד תורהכל יום, עד פסחרפואה שלמה למעלה מדרך הטבע, בקרוב ממש!
שטערנא שרה קטורזהלדון כל אדם לכף זכותכל יום
פסיה סטניסלבסקיהדלקת נרות שבתפעם בשבוערפואה שלמה בקרוב ממש
zalmy levinהוספת פרק תהיליםחד פעמי
sara levinהוספת פרק תהיליםחד פעמי
liba levinהוספת פרק תהיליםחד פעמי
mussie levinאחרחד פעמי
levi levinהוספת פרק תהיליםחד פעמי
הדר סטיויהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועב״ה חודש ניסן- נסים מעל הטבע בטבע! כך בע״ה יהיה גם גורלה של רבקה בת מנוחה בגאולה הפרטית שלה- רפואה שלמה מעל הטבע בטבע! שהשם יעזור לה לנצח את כל החוליים שבה בע״ה, ותהיה שליחה נאמנה של הרבי שליט״א מלך המשיח ! יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
יהודה אריהישראלכל יוםרפואה שלמה בקרוב ממש. בריאות איתנה
מנחם מענדל סיימוןעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםאני מאחל לרבקי שהיא תהיה בריאה!
הדר סיימוןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה ומהירה לרבקי!
דנה חרפקלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלימה!
מנחם מנדלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהאחררפואה שלמה
יהודיתהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרבקי יקרה!!! רפואה שלמה ומהירה!!!!! בעזרת ה' תחלימי מהר מהר!!!!! ויהי רצון שעוד היום תכף ומיד עכשיו ממש ניזכה: להתגלות המידית של הרבי נשיא דורנו לעיני בשר!! ולהתגלות משיח צדקינו!! ולגאולה האמיתית והשלימה!! ולבניין בית המקדש!! שיהיה ושנשמע ושנבשר תמיד רק בשורות טובות ומשמחות!!!!!! משיח נאו!!!!!!
דינהלהקפיד על ברכה אחרונה מתוך הסידור עד י"א ניסן בעז"הרבקה בת מנוחה הגיבורה!!! שתהיה לך רפואה שלימה ומיידית!!! ונזכה עוד היום להתגלות הרבי מה"מ שליט"א!!!
פרח מלכהלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרבקי המהממת!!! זכרייייי הקב"ה והרבי איתךך לעד!! תמשיכי להיות חזקה ועוד היום רוציםםם את ההתגלות של הרבי מלך המשיח נאוו!!!!! מאחלת לך המוןן בריאות ושמחה כי שמחה פורצת גדר!! אוהבת המון גיבורה!!!
שירת יםהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה לרבקי המתוקה!!
רבקה שירה אדרהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
מרים אסתר אדרעזרה להורים בנקיון לפסחכל יום
יוסף יצחק גבריאל אדרלהתחזק בתפילה בכוונהכל יום
מנחם מענדל בראוןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםשתהיי בריאה
מרים אסתר אדרעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםב"ה לריבקי שתיהי בריאה. אריכות ימים. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד !
סטרנא קורנטהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה
שיינאהדלקת נרות שבתפעם בשבוערבקי רפואה שלמהֱֱֱֱֱֱֱֱ
אלההוספת פרק תהיליםכל יום
אלההוספת פרק תהיליםכל יום
אלההדלקת נרות שבתפעם בשבוע
רחל מיכלמבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבוערפואה שלמה ומהירה!!
מלכה שרה בת מירההוספת פרק תהיליםחד פעמי
ישראלכל יוםרפואה שלמה
גיא מלכההוספה בנתינת צדקהחודשירפואה מיידית באופן של למעלה מדרך הטבע!
רוחיהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה ניסית ומהירה!!!
חנה אוחנהלתרום צדקה לפני תפילת מנחה ולהדליק נש''ק 10 ד''ק לפני הזמןנשק פעם בשבוע וצדקה כל יום [חוץ משבת]רבקה היקרה והמתוקה!! שתזכי ועוד היום ברגעים אלו ממש לרפואה שלמה ומהירה!!! ותזכי שאת היא זו שתביא להתגלות האמיתית והשלמה ותעמדי בשורה הראשונה לקבלת פני משיח צדקנו!! בהמון אהבה !!
שלום דובער סטרחובהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרבקה בת מנוחה הגיבורה תצאי מהמחלה!
הלל להבעזרה להורים לנקיונות הפסח, להשתדל לתת צדקה כל בוקרעד חג פסחרבקה בת מנוחה רפואה שלימה ומהירה!
שניאור זלמן רייניץלהשתדל לחזור על תניא בע"פ, לכוון בקריאת שמע, עזרה בנקיונות הפסח, כיבוד הורים (בלי נדר)עד חג פסח ולהשתדל להמשיךרבקה בת מנוחה שתהיי בריאה שמחה ומאושרת ושתלך המחלה המעצבנת הזאת! החלמה מהירה!!
אדר מזורלחזור על פרק תניא בע"פ, עזרה להורים בנקיונות הפסחחודשרבקה בת מנוחה תחלימי מהר!
אלון בן ארילהקפיד על אמירת ברכות השחר, תפילת שחרית, כיבוד הוריםעד אחרי פסחרבקה בת מנוחה החלמה מהירה, שתזכי להקים בית בישראל!
שניאור זלמן סיבונילחזור פרק תניא בע"פ כל יום, לעזור בנקיונות פסח, כיבוד הוריםעד חג פסח ולהשתדל להמשיךרבקה בת מנוחה הגיבורה, תנצחי את המחלה!
ישי מנחם יפרחלתרום צדקה לפני שחרית, לעזור בנקיונות, להקפיד על קרישמ"ע, ברכות השחרעד חג הפסחרפואה שלימה ומהירה לרבקה בת מנוחה! תנצחי את המחלה!
יהונתן רבקיןעזרה להורים בנקיון לפסחשבועהחלמה מהירה מאוד לרבקה בת מנוחה!
אברהם אהרן לרנרלהתייחס יותר יפה לאחים.כל יוםרפואה שלימה ומהירה לרבקה בת מנוחה!
לוי אמסלםלחזור 2 שורות תניא בע"פ.כל יוםרפואה שלימה ומיידית לרבקה בת מנוחה!
יוסף יצחק תורעזרה להורים בנקיון לפסחעד חג הפסחרפואה שלימה ומהירה לרבקה בת מנוחה!
רבקי עבאדיהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרבקה, אחות יקרה!!! ה' בשמיים רואה את האחדות של כל ילדי ישראל למענך וכבר שולח לך רפואה שלימה! ואת תחזרי הביתה בריאה וחזקה!! תמשיכי להיות בשמחה כי "שמחה פורצת גדר" ויש לך כח עצום לצאת מכל זה בזכות השמחה שלך!!! עוד רגע הרבי מתגלה ובין רגע כל המחלות יפסקו ויעלמו מהעולם. מתפללים למענך.. ובטוחים בישועתך! משפחת עם-ישראל!
שניאור נחשוןלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה מיד משפחת המורחבת
רבקי כהןלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלימה ומהירה לרבקי המתוקה🌹
שיראל סובקוהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה!!
נחום נודלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה ומושלמת ושתזכו לראות עוד הרבה נחת. 😃
שרה פורסטהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה!
שמואלהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםב"ה | ימות המשיח בעז"ה שהחלטות טובות אלו יהיו ה'מכה בפטיש' למחלה הזאת ולהבאת התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממ"ש!
איתמר וולףלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרפואה שלימה!! שתהיה בשמחה!!!
דבורה לאה מיפעיהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה.
חנה מיפעיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה
לוי מיפעיהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה ומהירה
רבקה מיפעיהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלימה תיכף ומיד ממש
ברוך מרדכי מיפעיעזרה להורים בנקיון לפסחחד פעמירפואה שלמה
יוסף יצחק מיפעיהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה ומהירה
חיה מושקא מיפעיהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוערפואה שלמה ומהירה
מנחם מענדל מיפעיהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוערפואה שלמה ומהירה. רוצים גאולה!
סימה וולףהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה בקרוב ממש!!!
מענדי ליפינסקיUnited Statesחד פעמירפו''ש תיכף ומיד ממש
נאוה בת שרההקפדה קריאת שמע שעל המיטהפעם בשבועגאולה אמיתית ושלמה נאו!
גליה מיפעיהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
חיה מושקא רותםלארגן פעילות צבאות ה'פעם בשבוערפואה שלימה משיח נאו
חיה מושקא רותםעזרה להורים בנקיון לפסחכל יום
שושנה לאה אופנהיימרהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחשלוש פעמים בשבוע
שרונה פורמעשרלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה
זלמןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
אבישי יהודה איבגיהוספת פרק תהיליםעד חג הפסחהחלמה מהירה
דבורה לאה שורישראלכל יוםHasam 7
שמואל בן אילנההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםיהי רצון שע"י ההוספה בהתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח - ישלח לה ה' רפואה שלימה בכל המצטרך תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה!
גיטיהתחזקות באמירת חת"תכל יום
חנההוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה בקרוב עמשיח!!!
חנה הנדלהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםהיום זהו יום הולדתי, מזלי גובר, אני מברכת אותך שתהיי בריאה וחזקה תמיד!!! שיהיו לך ניסים ונפלאות!! שנזכה לראות את ההתגלות של הרבי מלך המשיח נאו!! אוהבת המון חני הנדל💕💕💕...
יהודית בת שרה יסכה רותיברכה אחרונה/ ברכת המזון מתוך הסידור.לשבוע הקרוב- עד י"א ניסןמאחלת בריאות איתנה, אריכות ימים, שפע גו"ר, אושר ועושר! שתזכי לראות עוד שנים של שמחה! רפואה שלימה!
אריאל לררעזרה להורים בנקיון לפסחעד חג הפסחרפואה שלימה וגאולה מהירה!
שילה דיינילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהעד החזרה ללימודיםרפואה שלימה ומיידית!!
ישראל פרץעזרה להורים בנקיון לפסחעד החזרה ללימודיםרפואה שלימה!
שמעון פרץעזרה להורים בנקיון לפסחעד החזרה ללימודיםרפואה שלימה ומיידית! גאולה אמיתית ושלימה!
ראם חיים להבלהקפיד על תפילת שחרית בכל יום.כל יוםרפואה שלימה !
שלום דובער תורלהקפיד על תפילת שחרית בכל יום.עד חג הפסחרפואה שלימה ומיידית!
יוסף ליפשלהשתדל שלא לדבר בתפילה!עד חג שבועות הקרוב בעז"ה!רפואה שלימה ומיידית! ותנצחי את המחלה!
דוד מנחם ניומרקלהקפיד על תפילת שחרית בכל יום.עד החזרה ללימודים!רפואה שלימה וגאולה מהירה!
לוי יצחק אהרונוביץהקפדה על תפילת שחריתעד החזרה ללימודיםרפואה שלימה ומהירה!
אריה לייב איכרהוספה בנתינת צדקהעד חג הפסחרפואה שלימה!
שניאור זלמן נירעזרה להורים בנקיון לפסחעד החזרה ללימודיםרפואה שלימה ומהירה
מיכל נחשוןלקרוא כל בוקר 2 אגרות קודשכל יוםאוהבים אותכם ומתפללים וניסים בקרוב ממש!!
איתן קנטרוביץעזרה להורים בנקיון לפסחעד חג הפסחרפואה שלימה ומהירה!
מנחם מענדל יוסףעזרה להורים בנקיון לפסחעד חג הפסחרפואה שלימה
רחל לאה בת שרה רבקהלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הפעם בשבועמשיח נאו
שיינא ברכה ברוךלדבר בכבוד להוריםכל יוםרפואה שלימה !
יהודית קרביצקילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
רחל יהודיתהוספה בנתינת צדקהחד פעמירפוש לרבקי המתוקה!
נסיההוספת פרק תהיליםכל יום
ברכה ונהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםיהי רצון שרבקי בת מנוחה תרפא רפואה שלמה במהירה ותצליח להשאר בשמחה יחד עם הרבה חולים וביניהם שחר בן דנה שיעמידם מחולים ונגאל גאולה פרטית ולאומית במהירה בחסד וברחמים.
צביה בת חנהלדון כל אדם לכף זכותכל יוםבריאות איתנה ובשורות טובות
מנחם מענדל גורליקהתחזקות באמירת חת"תכל יום
מנחםהתחזקות באמירת חת"תפעם בשבועלרפואת רבקה בת מנוחה
מרים נעמיהתחזקות באמירת חת"תשבוע קרוברפואה שלימה בעזה!!
ברכי כהןהוספת פרק תהיליםכל יום
אלכסנדר יצחק אלושהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה לילדה בתוך שאר חולי עמו ישראל -משיח נאו מיד ממש ולא עיכבן אפילו רגע
משפחת שוורץללמוד הלכה עד פסחכל יום עד פסח בע"הרפואה שלמה ומיידית!!!!!!!!
אריאל עדןישראלכל יוםגבעת חיים 8/1
חיה ואמירת תהילים היומיכל יוםרפואה שלימה בקרוב ממש!!!!
שניאורהוספת פרק תהיליםכל יוםבריאות וקבלת פני משיח צדקנו הרבי שליט"א מלך המשיח
ניר שרםהתחזקות באמירת חת"תכל יוםמשיח now
רבקה שוורצבורדעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםשיהיה לך רפואה שלימה ובקרוב
רבקה שוורצבורדעזרה להורים בנקיון לפסחחד פעמישיהיה לך רפואה שלימה ובקרוב
רבקה שוורצבורדעזרה להורים בנקיון לפסחחד פעמישיהיה לך רפואה שלימה ובקרוב
חיה רחל בת ברכה ציפורההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםמשיח נאו!
בצלאל אליאבהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
חיים אליעזר מרטוןהוספה בלימוד תורהכל יום
א.מרנץהוספת פרק תהיליםכל יום במשך 4 חודשיםשתבריא במהרה
שרה בת ציפורההקפדה קריאת שמע שעל המיטהחד פעמירפואה שלימה !!!
שיינא מוסקוביץהדלקת נרות שבתפעם בשבוערפואה שלימה במהרה!
מנדי הולצברגהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה
יהושע זעליג מרנץהוספה בנתינת צדקהחד פעמירפואה שלימה!
מושקי הולצברגאמירת מנחהבשלוש חודשיים הקרוביםרבקי חמודה❤ שיהיה לך רפואה שלימה ומהירהה אמן!!!!! והרבי יבוא ויגאל אותנו משיח נאו!
משי שרוןעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרפואה שלמה והחלמה מהירה
חני שרוןלהקפיד לנשק מזוזהכל יום
רחללהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
דליה דינהלדון כל אדם לכף זכותכל יום
זהבה לאה תעיזיעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרפואה שלימה!
שרהלה מרנץ.הקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםתבריאי במהרה!!!!
תהילהאקפיד על שחרית לפני חצות היוםפעמיים בשבוע לפחותלרפואתה המהירה של רבקה בת מנוחה, ולהתגלותו המיידית של הרבי שליט"א מה"מ
יהודה ארי'ההוספה בלימוד תורהכל יום
שיינא מרנץ.לנשק את המזוזה.כל יוםרפואה שימה ושתהיה בריאה תמיד תמיד!!
דבורה לאההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
דבורה לאה מרנץלהקפיד באמירת תניא בכוונה.כל יוםרפואה שלימה!! ושתיגדל להיות חסידית!!
ישראל בורשטיןהוספת פרק תהיליםבמשך השבוע הקרוב בל"נרפואה שלמה, ומידית. בעז"ה.
שרהפרק תהיליםכל יום
חיה רחל בת ברכה ציפורההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםמשיח נאו!
תימרית מינה אנטיזדההוספה בנתינת צדקהכל יוםלרפואת הילדה רבקה בת מנוחה
מושקילדון כל אדם לכף זכותכל יום
רוזהבת נחמה דינהלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםמשיח נאו!
סטרנא שארףלשמוע בקול אמאכל יוםשתהיי בריאה
רבקי שארףלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםשתהיי בריאה בקרוב
לוי יצחק חרפקהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה
שניאור זלמן קרלנשטייןהוספה בלימוד תורהכל יוםאני מאחל לרבקי החמודה רפואה שלימה בקרוב ואני משתדל לומר את הפרק שלך כל יום ובערך פעם בשבועיים אנחנו עושים התועדות בישיבה לרפואתך ובעז"ה השם ישלח לה מהרה רפואה שלימה וישר כח עצום על הקמפיין החשוב!
דבורה לאה שארףהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשתהיי בריאה מהר ושתבוא הגאולה
יוסף אשר חרפקלשים אצבע בסידור בתפילהכל יוםרפואה שלימה
נחום יעקב בן נחמה דינהישראלכל יוםמשיח נאו!
דינההתחזקות באמירת חת"תפעם בשבוערפואה שלימה לה ולכל חולי ישראל! משיח נאוו!
שירלי הללהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפואה שלימה ומיידית מתוך שמחה ובטחון בהשם! משיח נאו
אסתי אלהררהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה, שנבשר כבר את בשורת בגאולה!
חיה שרה איכרלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה לרבקי!!!! ויישר כח למי שהפיץ את הקמפיין של המעשים הטובים!!!
חנה גלוכובסקיהוספה בנתינת צדקהפעם בשבועמשיח נאו!
ועלולה גלוכובסקילארגן פעילות צבאות ה'עד י"א ניסןשרבקי תהי'ה בריאה
יוסף יצחק לוזוןלדבר במילים נעימותכל יוםרבקי אני מאחל לך שתיהי בריאה מהר!!
מנחם מענדל לוזוןלדבר בכבוד להורים ומוריםעד י'א ניסןלזכות רבקי שתיהיה בריאה תכף ומיד!!!
יעל שנידררפפואה של ניסיניסיםאחרלמעלה מטעם ודעת, עוד בחד
שניאור גולןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה ומהירה ונס מעל הטבע לרבקי המתוקה!
שירילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
אביבנ שמחוןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה במהרה !!
מנוחה רחל פורסטלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרפואה שלימה וקרובה!
נעמי פרידההוספת פרק תהיליםכל יום
חוי .ב.הוספה בלימוד חסידותכל יוםבעז"ה הכל יעבור במהרה!!
חדוה קרלנשטייןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועלרבקי האחיינית הכי הכי רפואה שלמה והכי מאירה שיש ממני חדוה
דיני בריכטאהוספת פרק תהיליםכל יוםשתבריאי עכשיו מיד "ונאמר אמן"
ד.ל.קהוספת פרק תהיליםכל יום
דבורי בריכטאלהגיד חומש עם פירוש רש''יכל יוםרפואה שלימה בקרוב ממש!!
גאולה חביב.אתיופיהלכתוב לרביפעם בחודש רוצים לשמוע בשורות טובות!
רותילהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםשהקודש ברוך יעשה ניסים ונפלאות ושיהיה ארוחת ימים ושנים טובות ורפוא שלימה ומהירה בקרוב ממש לרבקה בת מנוחה.
חיה מושקא חביב. אתיופיהלכל את כל המטיילים בשמחה. להגיד כל יום 12 פסוקים כל יום
מיכל קנלסקילדון כל אדם לכף זכותכל יום
חיה מושקא מרנץהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה לרבקי בקרוב ממש בעז״ה בטוב הניראה והנגלה המון הצלחה ובהכל!!!
לוי יצחק אליאסהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יום
מושקא תעיזיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםבימי החופשה אקפיד גם על אמירת פסוקים לזכותך. רפואה שלימה.
חני תעיזילהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםלרבקי היקרה, רפואה שלימה ומהירה בקרוב!
מנחם תעיזיהוספת פרק תהיליםכל יום
דבורילהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוע
רבקיהוספה בנתינת צדקהכל יום
מנחם מענדל ליפשהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוערפואה שלמה!!!
גלית לויהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםיחי
אתי שפיצרלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
שיינא הלויאחראחר
מנחם מענדל ינון הושיארלעזור לחברכל יוםשהגאולה תגיע עכשיו, ואז כל החולים יתרפאו ורבקי בתוכם!!!
מנחם מאיר בן רוזההוספת פרק תהיליםכל יום
מנחם ישראלישראלכל יוםמוצפי 29/5
מוישי גולןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה ומהירה ונס מעל הטבע לרבקי המתוקה!
אסתר חנהלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה משיח עכשיו!
שיקה גולןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה ומהירה ונס מעל הטבע לרבקי המתוקה!
מוישי גולןישראלכל יוםרפואה שלימה ומהירה לרבקי!
הדלקת נרות שבת קודש 10 דקות מוקדם יותרלהשתדל כל שבוע בלי נדרלרפואת השלימה והקרובה של רבקה בת מנוחה תיכף ומיד ממש !
רינתהתחזקות באמירת חת"תכל יום
מיטל שימריתלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרפואה שלימה ומיידית בגוף ובנפש
שרה סדןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה ומהירה, ושנזכה עוד היום להיפגש בבית המקדש בגאולה האמתית והשלמה!!!
חנה כהןהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועהחלמה מהירה לרבקי המתוקה! גאולה ניסית נאו!
מושקילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה !!!
חיהלה פורסטעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרפואה שלימה!
אלינורלדון כל אדם לכף זכותכל יום
חנה פרברלהתנהג יפהכל יוםרפואה שלימה ומהירה
מבשרת אלמליחרצינות בקריאת שמע על המיטהכל יוםשתהיה רפואה שלמה ניסי ניסים בחודש הגאולה!!
מנחם מנדל פרברלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרפואה שלימה
חיה מושקא פרברלהכין נעגל וואסערכל יוםרפואה שלימה
חנה בבאיהתחזקות באמירת חת"תפעם בשבוע
צמרת בורוויץהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה וקרובה
מנחם מענדל ינון הושיארלדון כל אדם לכף זכותכל יום
לאהמבצעים - נרות שבת קודשלפני שבת וחגרפואה שלמה וקרובה בכל אבריה תיכף ומיד ממש!
חיה כהןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה רבקי!!!
חיה כהןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה לרבקי במהרה!!
שטרנא שרה מעטוףהדלקת נרות שבתפעם בשבוערפואה שלימה ומהירה!! בשו"ט בקרוב ממש ממש ממש בפועל!! משיח עכשיו!
חיה מושקא פרידמןלדון כל אדם לכף זכותכל יוםשיהיה רפואה שלימה וניסית!!
חיה רחל ישראלהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
גבריאל שלום מעטוףהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה ומהירה! ישועת ה' כהרף עין מייד! מתפללים... בשו"ט ומשיח עכשיו!
קרןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהעד ערב פסח כל יום בלנ
חיה כהןלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה
נעם פדידהלהתפלל יותר בכוונהכל יום
פערלההתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה!
לאה ניסנובהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה במהירה בע"ה
נעמי איילה ניסנובהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלמה במהירה בע"ה
דבורי כהןהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה לרבקי
בלה-חיה מלולהוספת פרק תהיליםחד פעמי
רחל פרץצדקה 180 ₪חד פעמירפו״ש וניסית מייידית בתושח״י לרבקה בת מנוחה
שמעון סויסהלהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוערפואה שלמה
חיה מושקאהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועלרפואת רבקה בת מנוחה!
שטערנילדון כל אדם לכף זכותכל יום
גילתלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםשתהיה רפואה שלמה ולכל חולי עמו ישראל!
נחשון מריםהוספה בלימוד חסידותכל יוםריבקי מתוקה ואהובה שלי שיהיה לך רפואה שלימה ומאירה בקרוב ממש!! חיים מאושרים היום בגאולה!!
הקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםשהשם ישלח לכם רפואה שלמה ואושר!!
יאיר יצחייקהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועבריאות איתנה וגאולה פרטית וכללית
חיה מושקא כהןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפואה שלמה!!!!
נחמה ברנציא בת יפהלדון כל אדם לכף זכותכל יוםרפואה שלימה בקרוב ממש שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה עוד היום בעז"ה
אחיה אלגבסיהוספה בלימוד חסידותכל יום
ברכה גבראחלוקת מצה שמורה לרפואתה הקרובהחד פעמירפו״ש וניסית מיידית לרבקה בת מנוחה בתושח״י
עדןלהקפיד על ברכה ראשונה ואחרונה לפני ואחרי כל מאגל מילה במילה כל יום
גלי אלחנןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
מושקיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםלפואה שלימה לרבקה בת מנוחה בתוך שאר חולי עמך ישראל
שרה מלכה ווסקהתחזקות באמירת חת"תכל יום
תרצה קניגלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרפואה שלימה תיכף ומיד ממש!!!
חיה מושקא פלדמןלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרפואה שלמה ניסית ומיידית!!
שרההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
מזל עדי בת אורליעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםשתהיה בריאה עד מאה ועשרים שתחייה חיים ארוכים ותהיה מאושרת כל החיים
רבקה חדאדלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
סימי גולדשמידהתחזקות באמירת חת"תכל יום
גילתלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםשתהיה רפואה שלמה ולכל חולי עמו ישראל!
אורנה בנישתילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםשאזכה לבשורות טובות ושלום בית
שרה הלללהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הפעם בשבוע
פניניהתחזקות באמירת חת"תכל יום
שמואל בראדאוויטשהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועלרפואה שלימה ומהירה ושלא תסבול עוד ותחיה לאורך ימים ושנים טובות.
מענדימבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבועיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
הלפרין לאהלדון כל אדם לכף זכותכל יום
דבורה פערלפרק אישי של רבקיכל יוםרפואה שלימה ניסית ונצחית בטוב הנראה והנגלה. עוד היום! ה' כל יכול! יחי המלך המשיח!
יצחק ערמוןהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה
חיה מושקאהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה מהרה!!!
צבי שמואל ניימןהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
שלמה כהןהוספה בלימוד חסידותכל יוםרפואה שלימה ומהירה!
שמואל סהוספת פרק תהיליםכל יום
חנה לאה בת חיה רחלהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה ומשיח נאו!
גנסיא בת נחמההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
שיינא לנדאוהוספה בנתינת צדקהכל יום
ר. נ.להתחזק באמונה ובטחון בהקב"הבחודש הקרוברפואה שלמה ומהירה!
חיה מושקא פרנקלהוספה בהאהבת ישראלכל יוםמאחלת לרבקי המתוקה הרבה שנים של בריאות נחת ואושר!!! ונזכה לגאולה ורפואה אמיתית ושלימה.
גאולה גולדשטייןלהתחזק בתפילה בכוונהבמשך השבוערפואה שלימה !!
שניאורהוספה בנתינת צדקהאחר
פרח מלכהלדון כל אדם לכף זכותכל יוםהחלטה לא פשוטה, אבל הכל בשבילה! 🙂 תמשיכי להיות גיבורה רבקי הרבי והקב"ה איתך!!! רוצים עוד היום היתגלות!!
חנה לאה אוסטוןהוספת פרק תהיליםכל יום
שילת מלכההדלקת נרות שבתפעם בשבוערבקי תמשיכי להיות חזקה הקב"ה והרבי איתך מחזקים ואהובים אין עליך גיבורה! חייב חייב חייב משיח!!!
דבורה לאההוספה בנתינת צדקהכל יום
ביילא לנדאולהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה!
אופיר מלוללהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה לרבקי היקרה.
מנחם מענדל שניאורסוןהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלימה וניסית וגאולה קרובה
מנוחיעזרה להורים בנקיון לפסחעד פסח
מנוחיאחרפעם בשבועואיי רבקי שה' ישלך לך רפואה שלמה! זה מגיע לך!!
הוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
זאב חיים בן חיה איידעל רודמןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםמתפללים עליהם כל הזמן. שהקבה ישלח לה רפואה שלמה
מלכה פייגל לישביץהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועשה' ישלח לרבקי רפואה שלימה, ושתצא מהמיצר הזה במהרה, ע"י משיח צידקינו במהרה בימינו בקרוב ממש!
אוריאן טלבילדון כל אדם לכף זכותכל יוםלריבקי הצדיקה בת מלך אמיתית כולנו איתך!זיכית אותנו להתפלל עבורך ולעשות מעשים טובים, השם הוא גדול , בורא עולם הוא רק טוב ובעזרתו ניראה נס גלוי ומוכח . אנחנו מאחלים לך בריאות איתנה במהרה ושניזכה כולנו לגאולה שלימה אמן.
חנה רבינוביץהוספה בלימוד חסידותכל יום עד יא ניסןרפואה שלימה למעלה מדרך הטבע
ליבא בת חוההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפואה שלימה וניסית!!
מ. מהייללהתחזק בתפילה בכוונהחד פעמי
הוספת פרק תהיליםחד פעמי
רינתהוספה בנתינת צדקהכל יוםשהשם ישלח רפואתו בקרוב ממש.. !!!!
Sarah ponsהוספה בנתינת צדקהכל יום
ליאור בושאריהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה בעזרתו יתברך
שטרנא שרה בת נחמהלדון כל אדם לכף זכותכל יום
מורן חהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה ומהירה בקרוב אמן
חנה ליפשלארגן פעילות צבאות ה'פעם בשבוערפואה שלמה!!!
גלית רוביניקלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה כהרף עיין
שרון בן עטיא רבקההוספה בלימוד חסידותלפחות עד סוף השנהרפואה שלמה, מהירה וקרובה!
מנחם מענדל בן אודיל רחל מזל קרץהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה תיכף ומייד באופן ד"לא אשים אליך" ושיהי' לפום צערא אגרא בגלוי
שרהעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרפואה שלימה ומהירה בעזה!
שמוליק בקשיהוספה בלימוד חסידותכל יוםרפואה שלמה שלמעלה מדרך הטבע!
אור זוהרתפילת מנחה ביום שבתפעם בשבוערפואה שלימה בעזרת השם
יעלי ליאנימבצעים - נרות שבת קודשפעם בשבוערפואה שלימה ומהירה
דבוריעזרה להורים בנקיון לפסחכל יום
שרון רחל פרלמןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהחד פעמירפואה ניסית למעלה מהטבע בטבע מייד
יהודית שרה בת חנהלדון כל אדם לכף זכותכל יוםבריאות שלימה מיד עכשיו בחן בחסד וברחמים
מנחם פרנקלאחרפעם בשבוע
אסתי עטייההוספה בנתינת צדקהחד פעמירפואה שלמה לרבקי המתוקה
דבורה בכרהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה!!
תהל-שירה ברוךעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרבקה היקרה, רפואה שלמה והחלמה מהירה!
טוהר-פז ברוךלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרבקה שתהיה בריאה מהר
מרדכימקבל על עצמי, לא לדבר בשעת התפילה וחזרת הש"ץכל יוםרפואה שלימה ובריאות נכונה לרבקה בת מנוחה
יהל-אור ברוךלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרפואה שלמה ומהירה
אוריה אהובה מנדללהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרבקי המדהיימה! שהקב"ה ישלח לך רפואה שלמה והחלמה מהירה בקרוב! אני אוהבת אותך כ"כ ומאחלת לך את כל הטוב 🙂 תמשיכי לכיות גיבורה וחזקה ולהילחם בצורה מעוררת השראה עם המון חיוכים, שמחה ואמונה!!!
שיינא ברכהעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרבקי אוהבת אותך ומאחלת מכל הלב שכבר תהיי בריאה וחזקה
מנחם מענדל שקדהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה תכף ומיד
מריםהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוערפואה שלימה וקרובה!
נשי ובנות חב"דמבצעים - נרות שבת קודשכל המבצעים והשיעורים, ביחד עם כל מי שזקוק לנס פרטי או כללי בגו"רלרבקי ומשפחתה שי' מבצעי קודש של השבועיים הבאים מוקדשים לכם לבריאות הנכונה באופן של ניסי ניסים. מניסיון אישי וציבורי בבית חב"ד שלנו יש היסטורי' שמחה שניסים שאירעו על ידי עריכת התוועדות שמחה בשמחה פורצת כל גדר!
נחמה ארייבלהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוע
דבורה לאה קרץהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה במהרה!!!!
שולמית מורלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםבס"ד רפואה שלמה לרבקה בת מנוחה. גאולה פרטית וכללית.
יהודית פיזםאחרכל יוםהחלמה ניסית ובריאות איתנה
דפנההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יום
אלכסנדר קאפיטלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםאלכסנדר קאפיט
רחל פבריקנטלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה
רחל פבריקנטהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
שניאור זלמן בן מיכלהוספה בנתינת צדקהחד פעמירפואה שלימה!
יוסיהתחזקות באמירת חת"תכל יום
חיה סלחסום אתרי אינטרנט שפחות מתאימיםלחודש ניסןלהורים היקרים. אנחנו איתכם! מתפללים ומחבקים מרחוק.
הדר בלמוהתחזקות באמירת חת"תכל יוםבריאות הנפש והגוף גאולה פרטית וכללית תכף ומיד ממש
סטערנא בת חנהאחרכל יוםרפואה שלימה תיכף ומיד ממש
נחמי מרוםחלוקת 10 ערכות מצה שמורהלפני פסח בע''הבשורות טובות ומשמחות בגלוי! משיח עכשיו!
נחמיהתחזקות באמירת חת"תכל יוםבשורות טובות ומשמחות בגלוי!
חיההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםמשיח נאו
ה. מ.תפילת ערבית בלנהשבוע בשורות טובות
רחל בת חו'הלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
אופיר אספרנס אילוןלדון כל אדם לכף זכותכל יום
רחליהוספת פרק תהיליםחד פעמי
נתנאל שוקרהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה אמן
זהרהתחזקות באמירת חת"תכל יום
פייגא רוביןהוספה בלימוד חסידותכל יוםרפואה שלמה!
תמר ריבר שליחה של הרבי בונציה איטליההתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה ושיהיה בקלות
לאהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה ומיידית!
רבקההוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה!!!
משיח נאוחלוקת מצה שמורה68 איש כמניין חייםבס"ד רפואה שלימה קרובה ברגע זה לבוא משיח נאו
ליאת בת אורהלדון כל אדם לכף זכותכל יוםרפואה שלימה וישועות גדולות אמן
שושנה רייזל בת לאההוספת פרק תהיליםפעם בשבוע
מענדיהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה ומהירה
רחלי דיקשטייןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה!
חיהמבצעים - הנחת תפיליןכל יוםרפואה שלמה
אהרן טקץהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוערפואה שלמה בקרוב!!!! אנחנו אתך
נועה אבנילדבר בכבוד להורים ומוריםכל פעם שאני רואה שאני מתחילה
צחי כהןהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה ומהירה
הדר ונונולהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
חניהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה בקרוב ממש!
חיה מושקאהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה!
Shiratהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה❤💋
אברהםהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפואה שלימה מהירה וקרובה בכל איבריה וגידיה!! עם ישראל חי!!
מושקא גבישלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
גבריאל מדרהוספת פרק תהיליםכל יוםקריאת פרק תהלים לרפואתה כל יום(בלי נדר)
שלמה ניימןהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה
שטערנא שרהלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלמה ומהירה!!!
מוישההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוערפואה שלמה וקרובה!!!
מוסיאלדון כל אדם לכף זכותכל יוםמאחלת לרבקי אריכות ימים ושנים טובות ושמחות מתוך בריאות תמיד!! ושבזכות האחדות הזו נזכה לגאולה האמיתית והשלימה עוד היום!
גולדא רחלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
חיה מושקא י.התחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה ומהירה!!!
משה לויהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה בקרוב ממש
חיה מושקאהוספה בנתינת צדקהחד פעמירפואה שלימה וקרובה!
רבקה בת נחמה דינההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםלרבקה מאחלת לך שלא תצטרכי לסבול כי הגאולה כבר כאן ומיד תקבלי פני משיח בבריאות טובה אמן
חיה מיטל מסיקההתחזקות באמירת חת"תכל יום
יוכבד הרשקוביץהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה ניסית תיכף ומיד ממש
בנימין דרוסמןהוספת פרק תהיליםכל יוםבס"ד בריאות איתנה לרבקה ורפואה שלימה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף.
זוהרה גואטהלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יום
שניהוספת פרק תהיליםכל יום
דבורילהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםאוהבים אותך רבקה!! הכל יהיה בסדר! רפואה שלימה!
ישראל יהודההוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפו"ש בקרוב ממש
מירילהתחזק בתפילה בכוונהפעם בשבוע
אלעזרהוספת פרק תהיליםכל יום
מענדימבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבועיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
דינההתחזקות באמירת חת"תכל יום
שגיא דוד מנעמבצעים - הנחת תפיליןפעם בשבוערבקי המקסימה !! ה׳ יתן לך רפואה אמיתית שמחה בשפע ותעצומות נפש עד בלי די.
אני תמיד נפעם מהבגרות וההנהגות החסידיות שלך כך שאין ספק שהרבי פועל את מה שצריך לפעול שם למעלה
ובעצם מה שנותר לנו זה להמשיך לבטוח בבטחון מלא בה׳ מתוך שמחה גדולה !!! וטוב לבב.
רבקה אלדיןהתחזקות באמירת חת"תכל יוםשתיהיה רפואה שלמה ומהירה בעיניי בשר ודם וגאולתי אמיתית ושלמה!!
שפר חיהלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
דבורה לאה רחימיהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועשבעזה תהי בריאה עכשיוו ודי לכאבים ולחולים ושכולם יתרפאו נאוו ונזכה לגאולה תכף ומיד ממש!!! אמןן יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לכולם ועד
פערי רייכמןלהקפיד באמירת חתתכל יוםלרבקי היקרה שתהיה לך רפואה שלימה תיכף ומיד ממש!!
אלימלך צבי וילהלםהוספה בלימוד תורהפעם בשבוע
חנה .א.להתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה לרבקי!
שרההוספה בנתינת צדקהכל יום
דבורה לאה ידוואבהוספה בנתינת צדקהכל יום
משההתחזקות באמירת חת"תכל יוםניסים ונפלאות הטוב הנראה והנגלה!!!
מנוחה רחל ידוואבהדלקת נרות שבתפעם בשבוע
רחללדון כל אדם לכף זכותכל יום
שניאור אלבוהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע בלי נדר
דובי רייכמןהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה!!
נעמי מנעהוספת פרק תהיליםכל יוםרבקי המתוקה והנסיכה שיהיה רפואה שלמה!!! בעזרת בשם עוד נחגוג לך את סעודת ההודיה שלך, אוהבת ❤️
שלוםלארגן פעילות צבאות ה'פעם בשבוע
לביאה אסתרלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםאני מאחלת לרבקה בת מנוחה רפואה שלימה ומהירה. אני מתפללת לגאולה שלימה
להתפלל לא יותר מאוחר מ11 בבוקר כל יום במשך החופש רפואה שלמה!!
יוסי שפרהוספת פרק תהיליםכל יוםבריאות איתנה בחודש ניסן שיהיה ניסי ניסים למעלה מדרך הטבע ושתזכו לחגוג בחופתה ולראות ממנה צאצאים
לתת יחס יותר אוהב ומכבד לילדים ולבעלבשבוע הקרוברפואה שלימה ומיידית בתוך שאר חולי עמ"י
לאהל'ה ג.,עזרה להורים כל יום בשבוע הקרוב רפואה שלמה!!!
מאיר מ. ש.הוספה בלימוד חסידותכל יום
אילנה ישראלהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה מעל הטבע בחודש הניסים. יציאה מכל המיצרים.
זלמ גרומךהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
שקדהוספה בנתינת צדקהכל יום מהחופש לפני תפילת שחריתרפואה שלמה!!!
מירב ברדהלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםיהי רצון בזכות הרבי הקדוש רפואה שלמה בקרוב ממש אמן ובלי ייסורים
אילנה מאורהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה בקרוב ממש ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה
הדס מעטוףהתחזקות באמירת חת"תכל יום
אבישג עבאדההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
חיה מושקא מאורהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלמה בקרוב ממש יחד עם משיח צדקנו
מ.דהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוערפואה שלמה בקרוב ממש! משיח נאו!!!
אורית זילברמןלדון כל אדם לכף זכותכל יוםלרפואתה השלמה במהרה של ילדה למשפחה כה נאצלת ״ובגלל אבות תושיע בנים״ בזכות מעשי החסד העצומים של משפחתה שה׳ ישלח רפואה שלמה בקרוב!!
מרסל שלגהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
נתנאל אלוןהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחחד פעמי
הקפדה קריאת שמע שעל המיטהאחר
סיון אופירהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעמיים בשבוע בע"ה ב" נרפואה שלימה מיד ממש
ליטל גדז'הוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלימה ונס גלוי לרבקי המתוקה !!!!! יחי המלך!
תחיה לסריהדלקת נרות שבתפעם בשבוערפואה שלמה מכל הלב
לרפואה שלמהלדון כל אדם לכף זכותכל יום
חני הגרהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוערפואה שלימה בעזרת ה' בקרוב ממש בלי ייסורים!!!
ענת חנה וספיהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוע
ש"אלדבר בכבוד להורים ומוריםכל יוםרבקי האהובה! מאחלת לך רפואה שלמה בע"ה ושתמיד תדעי רק שמחה ומתיקות! אוהבת מאוד!
אסתיהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוערפואה שלמה בקרוב ממש. משיח נאו!
דינה בצלאלאחרכל יוםרפואה שלמה קרובה לבוא
בת שבעהתחזקות באמירת חת"תכל יום
יקותיאללהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
ישראל מאירלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםמאחל לרבקי שתהיה בריאה ותזכה לרפואה שלמה
אברהם דוד ברוצקילהשתדל בלימודיםכל יום
רבקהלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הפעם בשבוע
הני קרניאלהוספת פרק תהיליםפעם בשבוערפואה שלימה מהירה לרבקה בת מנוחה
חוה קורנטהתחזקות באמירת חת"תכל יום
זלדה גולדשטייןלהתחזק בתפילה בכוונהלשבוע הקרוב בעז"ה רפואה ניסית וגאולתית באופן של כל המחלה אשר שמתי על מצרים לא אשים עליך, התהפכא מעל הטבע בטוב הנראה והנגלה בגשמיות ובפשטות תיכף ומיד ממש ממש ממש!
רותם רוטלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםשרק תיהיה שמחה ומאושרת כל החיים שתיהיה בריאה בעז'ה!!!❤ רבקה בת מנוחה
ש. ג.הוספה בלימוד חסידותכל יום
חנה אורלי שמידטהוספה בנתינת צדקהחד פעמיבשורות טובות !! שהשם ישלך לכך רבקי ולכל המשפחה המון המון כח!אתם נשמות חזקות ובע"ה אתם תעברו את הנסיון בהצלחה מופלגה!!!
י שהוספה בלימוד תורהכל יוםניסים קורים. לא להתייאש ח״ו!!
פרח מלכהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה לחיילת בצבאות ה' שנזכה עוד היום להיתגלותו של הרבי מלך המשיח נאו!!!
לבנה חיה וספיהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
חסידת חבדלדון כל אדם לכף זכותפעם בשבוערפואה שלימה במהרה !! אוהסים אותך
חני ידגרהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה בקרוב ממש!!!
שחר שאערלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלימה במהרה
שרה בוארוןלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרפואה שלמה
מיריהקפדה קריאת שמע שעל המיטהפעם בשבוערפואה שלמה ומהירה בעז"ה באופן ניסי מיש ממש!!
הקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
לוי יצחק הרטמןהוספה בלימוד תורהכל יוםרפואה שלמה ומהירה בעז"ה!!
שלום הרטמןעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרפואה שלמה ומהירה בעז"ה מיד ממש!!
אסתי זלמנובהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבוערפואה שלימה ומהירה!
להשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרבקי יקרה כולנו מתפללים בשבילך כולנו יודעים שאת תזכי לגאולה כולנו יודעים שאת חזקה כולנו בטוחים ש-ה' איתך את יכולה -רפואה שלמה
הוספה בלימוד תורהכל יוםרפואה שלמה אמיתית לרבקה בת מנוחה שבעזרת ה' הכל יכול תחזור מהר הביתה בריאה ושלמה ושמחה
דסי סלומוןהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלימה ומיידית!!
מיכל חגגאחרכל יום
נ.ל.קורנטהוספת פרק תהיליםכל יוםרבקי היקרה! רפואה שלימה והחלמה מהירה גאולה שלמה בקרוב ממש!!!😍
א.גלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלימה מיידית וניסית!!!
חנילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
מרדכי אייזנבךהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלימה בקרוב!
שריהוספת פרק תהיליםכל יום
אברמיהוספה בנתינת צדקהלפי העניןרפואה שלמה בקרוב
רבקהלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה ניסית מיד!
עמנואלובלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
Mendiהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
מושקי אייזנבךהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה מעל הטבע!
ענבל צייטליןהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועמשיח נאו! רפואה שלמה תכף ומיד
חני אייזנבךעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםרפואה שלימה בקרוב!!
מריםהוספת פרק תהיליםכל יום
נחמה דינההתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה וניסי ניסים!!!! הקב"ה הוא כל יכול...
מושקאהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה בקרוב ממש!!!
חיה מושקאהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה ומהירה!! שנזכה להתגלות הרבי מה"מ תכף ומיד ממש!!!
מרים בת בת שבע נשיעהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה ומהירה בניסים גלויים!! רפואה חזקה ויציבה שאין לאחריה נסיגות. רק התחזקות!! בעזרת השם ובביטחון.
אסתרלדון כל אדם לכף זכותלפחות פעם ביוםרפואה שלימה במהירה!! אמן!
ד. להוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה!
חנההתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלמה!!
אביה מלכהלהתחזק בתפילה בכוונהפעמיים בשבוע למשך חודשרפואה שלמה!! במהרה
לאה דרורהוספת פרק תהיליםכל יום
מנחם מנדלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהאחררפואה שלמה
ל.קהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלמה וניסית מעל הטבע! בריאות איתנה אמן! בשורות טובות!!
רבקהאחרכל יוםרפואה שלימה ומהירה!!!
ביילאהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעם בשבועגאולה פרטית לרבקי ולכל משפחתה! אתם צדיקים גדולים. שהשם יראה לכם את כל הטוב שלו כאן למטה מעשרה טפחים.
חן דודאילארגן פעילות צבאות ה'מזמן לזמןניסי ניסים לרבקי המתוקה. הרבי לא נשאר חייב.
הני קרניאלהוספת פרק תהיליםפעם בשבוערפואה שלימה מהירה לרבקה בת מנוחה
מיטל חן עקיבאלהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה ובריאות איתנה!
אור חנה דודאילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםניסים גלויים בקרוב ממש!!
לוי יצחק עקיבאלארגן פעילות צבאות ה'פעם בשבוערפואה שחימה ושתבוא הגאולה!
מלכי מ.התחזקות באמירת חת"תכל יום
יהודית ל.לומר תהילים של חתת מיד לאחר התפילה כל יוםרפואה שלמה ומהירה!
מלכה חזןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה, מהירה ומיידית למעלה מן הטבע, בשורות טובות וגאולה פרטית וכללית נאו!
נחמה בת רבקהלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרפואה שלימה ומהירה לרבקה בת מנוחה!
חיה מושקא גומברגהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםשנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!!! ובתוכה רפואה שלימה ומיידית!!!
זלדילהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה בקרוב ממש!!
חדוה סגלארוחות הבוקר ליולדת בע"ה לזכותהבכל ימי השירות ליולדת הנוכחית בע"ה.ישועת ה' כהרף עיף!!! רפואה שלמה ומיידית באופן ניסי!!! חג פסח כשר ושמח עם הרבה בריאות איתנה בע"ה ובשורות טובות.
מנחם שניאורסוןלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםמאחל לרבקה בריאות איתנה, חיים נצחיים ושנים טובות ומאירות. רק שמחה אושר ועושר כל הימים!
שושנה רייזל יוכבדהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוערבקי המתוקה וכל המשפחה היקרה רפואה שלימה ניסית ומיידית תיכף ומייד ושהקב"ה יאמר די לצרותינו וישלח לנו את משיח עכשיו!
יצהר מרדכיאחראחרשתרקדו בחתונה שלה
שרה מזרחילהקדים הדלקת נרות שבתפעם בשבוערפואה שלימה לרבקי המתוקה
מיריהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
א. ג.הוספת פרק תהיליםבלי נדררפואה שלמה בקרוב ממש!
אפי חזןהוספה בנתינת צדקהכל יוםרפואה שלימה לרבקה המתוקה ברנ״ב ריביירה ושס״ה גידיה תחזור לאיתנה במהרה לחיי כל משפחתה לחיי כל עם ישרל אכי״ר
לילךלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה ומיידית!
דיקלה גרומךהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחכל יוםרפואה שלמה ומיידית!!
צילה יהודההוספה בנתינת צדקהפעם בחודשלזכות מאיר וחוי משי זהב .
יוסף יצחק זילברמןהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
אורה קפראלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרפוא שלימה ניסית מעל הטבע תיכף ומיד ממש
מ.אחרפעמיים בשבוערפואה שלימה!
מושקי ריבקיןהדלקת נרות לפני הזמן פעם בשבוערפואה משלימה וניסית
חנה .א.התחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה לרבקי היקרה! וגאולה פרטית וכללית לכל עם ישראל!❤
חוה קירשנזפטלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יום
נחמה דינה הושיארלארגן פעילות צבאות ה'כמה שיותר פעמים אך לא בזמנים קבועים
דבורה לאה קייהוספת פרק תהיליםכל יום
דינההקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלמה במהרה!!!!
מיכלהתחזקות באמירת חת"תכל יום
שירלי רתםלהשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלמה לרבקה הקטנה!
יוסף יצחק ועקניןהוספה בלימוד תורהכל יוםרפואה שלימה, קרובה ומהירה!!
צילה יהודההוספה בנתינת צדקהחד פעמירפואה שלמה
דבורההוספת פרק תהיליםכל יום
חיה מושקא בת פייגללהתחזק בתפילה בכוונהכל יוםרפואה שלימה נאו!! ושלא ישאר שום רושם כלל
אסתר פרומט בת רחלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יוםרפואה שלימה ניסית ורק טוב גלוי
להתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרבקי היקרה וכל המשפחה. כולנו איתכם בתפילה לרפואה שלימה ומהירה.
חיה מושקא נוטיקלהפריש חלה לזכותהפעם בשבוערפואה שלימה ומהירה!!!
אוריה ציוןתפילת שחרית כל יום עד י"א ניסן
חיה מושקא וייסגלסהקפדה קריאת שמע שעל המיטהשבוע
חיה מושקא וייסגלסהקפדה קריאת שמע שעל המיטהשבוע
חיה מושקא בן חוריןלהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יוםרפואה שלימה וגאולתי שלימה במהרה! יחי המלך
ילדי גן חב"ד בנים קטמון ירושליםמתפללים עליה לרפואה שלימה כל יום.כל יוםרפואה שלימה!!
מנחם מנדלהקפדה קריאת שמע שעל המיטהאחררפואה שלמה
מושקאהקפדה קריאת שמע שעל המיטהכל יום
מנחם מענדל וייסגלסלהתחזק בתפילה בכוונהשבוע
דוד קסטנבאוםהוספה בלימוד ענייני גאולה ומשיחפעמיים בשבוע
ח.מ.זהוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה ומהירה לרבקי היקרה!
רבקילהתחזק באמונה ובטחון בהקב"הכל יום
לאההוספת פרק תהיליםכל יוםרפואה שלימה וניסית למעלה מדרך הטבע!!!!! שהמשיח יבוא כבר ויגאל את כולנו !! די לגלות ולצרות!!!!
שמוליק גלייזרהוספה בלימוד חסידותכל יוםרפואה שלימה ומיידית באופן דלכתחילה אריבער!!!
מנחם מענדל בן רחל ברוריה שוורץהתחזקות באמירת חת"תכל יוםרפואה שלימה תיכף ומיד
חיה מושקא ניסילעוויטשלהתחזק בתפילה בכוונהכל יום לפחות במשך שבוערפואה שלמה לרבקי!
אמונה יהודית לויהוספה בלימוד חסידותפעם בשבועשנזכה לפקוח את העניים ולחיות גאולה!
גן חובה חב"ד בנות חיפההוספת פרק תהיליםכל יום שאני בגן
חיה מ. ב.להשתדל כמה שיותר להיות בשמחהכל יוםרפואה שלימה ומהירה! הרבה כוחות! שנזכה כבר לשמחת הגאולה בקרוב ממש!
מינה קהתחזקות באמירת חת"תפעם בשבוערפואה שלימה קרובה ומיידית!!
לייבוש קפלןהתחזקות באמירת חת"תכל יום
ליביהתחזקות באמירת חת"תכל יוםמחכים לפרסום הנס! חודש של גאולה בגלוי!
מנחם מענדל מפעיעזרה להורים בנקיון לפסחכל יוםשיהיה לה רפואה שלמה, שהרבי יברך אותה והברכה תתגשם. אני מאוד ישמח שתהיי בריאה
רות גרומךהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
אליהו חביבהוספה בלימוד חסידותפעם בשבוע
מושקא נבוןלהתפלל מתוך הסידור מילה במילהכל יוםשתבריא במהרה ויותר לא תהיה חולה
אליהו נבוןלקרוא קריאת שמע שעל המטהכל יוםרפואה שלימה
מרדכיהוספת פרק תהיליםחד פעמישהשם יברך אתכם במלא סיבות לשמוח, מחכים לנס הגדול.

    יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

    גלים 0 נייד
    גלים 0
    גלים2 נייד
    גלים2