"ממליכים בתהילים"

מבצע אמירת תהילים – ראש השנה תשפ"ב.
תלמוד תורה חב"ד נוף הגליל

 

אנא מלאו את פרטי הילד וכמות הפרקים שאמר: